تبلیغات
من یک دختر نوجوانم - دختر بودن

دختر بودن

میدانی درد چیست ؟

نگاهت که رفت

نه !!!

شاید شانه ای که دیگر وجود ندارد

نه!!!!

دل شکسته ام

نه!!!

اعتمادی که دیگر وجود ندارد

نه!!!!

تنهاییم

نه!!!!

نمیدانی .

تو نمیدانی که دختر بودن درد است .

دختر که باشی رفتن نگاه ها و دست ها سخت میشود.

دختر که باشی راحتر میشکنی .

دختر که باشی نگاه ها فرق دارند .

حتی اگر به تمام دنیا خوب نگاه کنی باز تمام دنیا میتواند به تو بد نگاه کند….دختر بودن گاهی واقعا یک درد است …. ![ چهارشنبه 1 مهر 1394 ] [ 03:17 ب.ظ ] [ FATEMEH sanaz ]